Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Szanowni Państwo,

Zarząd Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju na podstawie §20 ust. 6 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się w Ośrodku POLONEZ w Pieczyskach k. Koronowa, ul.  ul. Okoniowa 3, 86-010 Koronowo.

Pierwszy termin: 10 czerwca 2016 r. godzina 14:30;

Drugi termin: 10 czerwca 2016 r. godzina 14:45.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

1. Otwarcie  Walnego Zebrania Członków
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
5. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdania: z działalności Zarządu, finansowe, Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Przerwa
9. Prezentacja sponsora.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat) i podjęcie stosownych uchwał.
11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 r.
12.  Dyskusja dot. kierunków działań Agro Klastra Kujawy w nadchodzącym okresie.
13. Przedstawienie wniosków przez Komisję Wnioskową i podjęcie stosownych uchwał.
14. Wolne głosy, sprawy różne.
15. Zakończenie Zebrania.

W walnym zebraniu członków uczestniczą członkowie stowarzyszenia lub ich pełnomocnicy. Aby nie było wątpliwości co do umocowania pełnomocnika i zakresu pełnomocnictwa, powinno ono mieć formę pisemną. Członek stowarzyszenia może upoważnić innego członka stowarzyszenia lub inną osobę (np. swojego pracownika). Pełnomocnictwo należy dostarczyć do Zarządu w dniu zebrania, przed jego rozpoczęciem.

Przed rozpoczęciem zebrania, o godzinie 14:00 zapraszamy na obiad.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w Zebraniu na adres e-mail m.majcherek@agroklaster.pl do dnia 3 czerwca br.

 

Copyright © 2016-2019 www.agroklaster.pl

Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Strona główna     17.05.2019 – zawarcie Porozumienia o współpracy     07.12.2018 - Seminarium \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Finansowanie projektów innowacyjnych...\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"     NCBiR dla firm w Bydgoszczy     29.06.2018 - Walne Zebranie Członków     05.06.2018 - Autoewaluacja Agro Klastra Kujawy     12.04.2018 - Indeks dla rolnika     27.03.2018 - Nowy skład Prezydium Grupy Roboczej nr 2 ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji     20.10.2017 - AgroProdMash Moskwa     17.10.2017 - Panel Ekspertów     5-7.09.2017 - Kongres SERIA     18.04.2017 - Porozumienie międzynarodowe     14.02.2017 - Nowa firma w Agro Klastrze Kujawy     27.10.2016 - Nowi członkowie Agro Klastra Kujawy     24-28.09.2016 - Smaki Regionów - Poznań 2016     19-20.09.2016 - 4th Cluster Matchmaking Conference: Internationalisation the Strategic Way     02-03.07.2016 - Agro-Tech w Minikowie     10.06.2016 - Walne Zebranie Członków Agro Klastra Kujawy     18.05.2016 - Nowa firma w Agro Klastrze Kujawy     06.05.2016 - artykuł o Agro Klastrze Kujawy w Regionalnym Informatorze Rolniczym (dodatek do Expressu Bydgoskiego)     Agro Klaster Kujawy wyróżniony przez PARP     Agroenergetyka - nasze firmy: Biogazownia Rypin sp. z o.o. i Wiatrak sp. z o.o. w telewizji!     27.01.2016 - porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem POLAXIS     03.12.2015 - DRUGA REGIONALNA KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO     Podstawa działania     Cele działania     Statut Klastra     Władze Klastra     KRS, REGON, NIP,Rachunek bankowy     Logotypy klastra     Lista firm i instytucji – członków Klastra     Katalog firm członkowskich do pobrania     Jak przystąpić do klastra     Składki członkowskie     Nasi członkowie - o nas     Dla Mediów     Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Agro Klastra Kujawy     Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz