Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl

ue

Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Klaster to stowarzyszenie  powiązanych przedsiębiorstw,  wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji, konkurujących między sobą, ale także współpracujących.

Przedsiębiorcy funkcjonujący w ramach Agro Klastra Kujawy działają w sektorze szeroko pojętego agrobiznesu, w tym m.in.: przemysłu spożywczego, przemysłu wytwarzającego środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, rolnictwa, usług związanych z funkcjonowaniem tych przedsiębiorców.

Rolą klastra jest kształtowanie sytuacji gospodarczej regionu, w którym działa. Przedsiębiorstwom pozwala sprostać narastającej konkurencji oraz umożliwia wspólne podejmowanie inwestycji, obniżając koszty przedsięwzięcia i jego ryzyka.

 

Misja Agro Klastra Kujawy to:

prowadzenie działań, które będą służyć  rozwojowi zrzeszonych firm

oraz inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora agrobiznesu, administracją, stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami,

a w rezultacie stymulowanie wzrostu gospodarczego w regionie.

  

Wizja Agro Klastra Kujawy to:

Nowoczesna organizacja otoczenia biznesu, integrująca środowiska biznesowe i naukowe, przy wsparciu administracji oraz organizacji pozarządowych z sektora agrobiznesu.

Działania  Agro Klastra Kujawy to m.in.

·         Wspomaganie innowacyjności firm przez prace badawczo-rozwojowe;

·         Organizowanie wyjazdów na targi międzynarodowe i zagraniczne misje handlowe;

·         Reprezentowanie stanowiska przedsiębiorców sektora agrobiznesu wobec administracji rządowej i samorządowej, w istotnych dla gospodarki sprawach;

·         Informowanie członków klastra o możliwościach uzyskania wsparcia przedsięwzięć rozwojowych  ze środków zewnętrznych (dotacje, pożyczki, kredyty itp.).


 

  

Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Siedziba: 85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6-8

Biuro w Toruniu: 87-100 Toruń, ul. Łokietka 5 (Business Link)