Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl

Walne Zebranie Członków Agro Klastra Kujawy - Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju w dniu dnia 29.06.2018.

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Członków Agro Klastra Kujawy - Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju dnia 29.06.2018r.:

      1)      Zatwierdziło sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2017 (sprawozdanie do wglądu Członków w biurze Stowarzyszenia),

      2)      Przyjęło sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej i udzieliło absolutorium dla organów Stowarzyszenia (sprawozdania do wglądu Członków w biurze Stowarzyszenia),

      3)      Wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję, na lata 2018-2022

Skład nowych organów:

Zarząd

- Michał Majcherek – Prezes Zarządu

- Jacek Długosz – Zastępca Prezesa Zarządu

- Krzysztof Wojciechowski - Zastępca Prezesa Zarządu

- Sławomir Sobański - Zastępca Prezesa Zarządu

- Sylwester Borowski - Zastępca Prezesa Zarządu,

- Aleksandra Wojaczyńska – Skarbnik.

 

Komisja Rewizyjna

- Dariusz Głowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

- Kinga Kujawa – Członek Komisji Rewizyjnej,

- Robert Brudnicki – Członek Komisji Rewizyjnej.

 

      4)      Określiło priorytetowe kierunki działania Agro Klastra Kujawy na najbliższy rok:

- weryfikacja celów strategicznych wraz z ewaluacją strategii Agro Klastra Kujawy,

- intensyfikacja działań na rzecz internacjonalizacji członków Klastra,

- otwarcie się na dużych producentów rolnych i grupy producenckie             ,

- wskazanie roli Agro Klastra Kujawy jako jednostki eksperckiej – obiektywnej instytucji doradztwa jakościowego w sektorze rolno-spożywczym,

- utworzenie bazy dobrych praktyk relacji klastrowych,

- wprowadzenie preferencji dla członków Klastra, którzy pozyskują nowych członków w postaci obniżenia składki członkowskiej,

- dalszy rozwój współpracy członków Klastra, w szczególności poprzez wewnętrzną integrację,

- poprawa ściągalności składek członkowskich.

 

 

Zapraszamy do współpracy w ramach Agro Klastra Kujawy!

 

 

Copyright © 2016-2019 www.agroklaster.pl

Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Strona główna     17.05.2019 – zawarcie Porozumienia o współpracy     07.12.2018 - Seminarium \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Finansowanie projektów innowacyjnych...\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"     NCBiR dla firm w Bydgoszczy     29.06.2018 - Walne Zebranie Członków     05.06.2018 - Autoewaluacja Agro Klastra Kujawy     12.04.2018 - Indeks dla rolnika     27.03.2018 - Nowy skład Prezydium Grupy Roboczej nr 2 ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji     20.10.2017 - AgroProdMash Moskwa     17.10.2017 - Panel Ekspertów     5-7.09.2017 - Kongres SERIA     18.04.2017 - Porozumienie międzynarodowe     14.02.2017 - Nowa firma w Agro Klastrze Kujawy     27.10.2016 - Nowi członkowie Agro Klastra Kujawy     24-28.09.2016 - Smaki Regionów - Poznań 2016     19-20.09.2016 - 4th Cluster Matchmaking Conference: Internationalisation the Strategic Way     02-03.07.2016 - Agro-Tech w Minikowie     10.06.2016 - Walne Zebranie Członków Agro Klastra Kujawy     18.05.2016 - Nowa firma w Agro Klastrze Kujawy     06.05.2016 - artykuł o Agro Klastrze Kujawy w Regionalnym Informatorze Rolniczym (dodatek do Expressu Bydgoskiego)     Agro Klaster Kujawy wyróżniony przez PARP     Agroenergetyka - nasze firmy: Biogazownia Rypin sp. z o.o. i Wiatrak sp. z o.o. w telewizji!     27.01.2016 - porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem POLAXIS     03.12.2015 - DRUGA REGIONALNA KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO     Podstawa działania     Cele działania     Statut Klastra     Władze Klastra     KRS, REGON, NIP,Rachunek bankowy     Logotypy klastra     Lista firm i instytucji – członków Klastra     Katalog firm członkowskich do pobrania     Jak przystąpić do klastra     Składki członkowskie     Nasi członkowie - o nas     Dla Mediów     Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Agro Klastra Kujawy     Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz