Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl

ue

Jak przystąpić do klastra

Kandydat na członka powinien złożyć deklarację członkowską (wzór do pobrania poniżej).
W sprawie złożenia deklaracji prosimy o kontakt z Prezesem Zarządu

  • tel. 660 594 109,
  • e-mail m.majcherek@agroklaster.pl

Deklaracja będzie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Członkiem zwyczajnym Agro Klastra Kujawy, zgodnie z jego statutem, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych:

  1. prowadząca działalność gospodarczą w sektorze agrobiznesu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, bądź;
  2. reprezentująca przedsiębiorcę działającego w sektorze agrobiznesu, bądź;
  3. reprezentująca uczelnię lub ośrodek naukowy lub badawczo-rozwojowy, bądź
  4. reprezentująca inne stowarzyszenie, bądź;
  5. reprezentująca jednostkę samorządu terytorialnego, bądź;
  6. reprezentująca inną instytucję działającą w sektorze agrobiznesu, bądź;
  7. wykonująca wolny zawód, której wiedza i doświadczenie może być przydatne w działalności Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna działająca w Stowarzyszeniu poprzez swego przedstawiciela, a także osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia
 

 Deklaracja członkowska do pobrania - plik .doc

» Pobierz plik «