Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl

ue

Kontakt


Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

siedziba: 85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6-8

(Budynek Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, klatka C, parter)

    tel. 48 660 594 109 
e-mail: biuro@agroklaster.pl


biuro w Toruniu: 87-100 Toruń, ul. Łokietka 5
(Business Link)
tel. 48 52 511 08 66