Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl

ue

Logo klastra zostało przyjęte Uchwałą Zarządu w dniu 28 lipca 2014 r.

12.06.2017 r. logo zostało zgłoszone jako znak towarowy do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej - numer prawa wyłącznego  313771
.


 Członkowie klastra mają prawo umieszczenia logo klastra w swoich materiałach promocyjnych, w szczególności na stronach internetowych, z komentarzem "Jesteśmy członkiem" lub równoznacznym.
Bardzo prosimy również, aby przy umieszczaniu logo klastra na stronach internetowych firm członkowskich, w miarę możliwości zastosować aktywne przekierowanie, po "kliknięciu" na logo klastra, na stronę internetową www.agroklaster.pl.
 

Link do pobrania logo w różnych formatach plików:

Logo1 upload/file/LOGOTYPY/agro_klaster_kujawy.pdf
Logo2 upload/file/LOGOTYPY/agro_klaster_kujawy.png
(inne formaty - proszę o kontakt z Biurem Agro Klastra Kujawy)

Logo opracowała Agencja Marketingowa .