Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl

ue

Składki członkowskie

Na podstawie §20 ust. 9 pkt 6 Statutu Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju uchwalono następujące zasady opłacania składek członkowskich od 1 stycznia 2016:

1. Wysokość składek:

1) Członkowie zwyczajni - zwolnieni

2) Członkowie wspierający

a) Przedsiębiorstwa

wpisowe - 500 złotych

składki kwartalne

- zatrudnienie do 9,9 etatu - 250 złotych

- zatrudnienie od 10,0 do 49,9 etatu - 500 złotych

- zatrudnienie od 50,0 do 249,9 etatu - 750 złotych

- zatrudnienie powyżej 250 etatów - 1000 złotych

b) Instytucje finansowe

wpisowe - 500 złotych

składki kwartalne

- instytucja posiadająca centralę w województwie kujawsko-pomorskim - 1000 złotych

- instytucja nie posiadająca centrali w województwie kujawsko-pomorskim - 500 złotych

c) Jednostki samorządu terytorialnego - zwolnione

d) Instytucje naukowe - zwolnione

e) Osoby fizyczne nie reprezentujące członków wspierających wymienionych w punktach a - d

wpisowe - 10 złotych

składki kwartalne - 30 złotych

2. Składki płacone są za kwartał do końca pierwszego miesiąca danego kwartału.

3. Członkowie przystępujący w trakcie kwartału płacą składkę za cały kwartał.