Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl

ue

Cele działania

Celami Klastra są:

 1. Podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorców działających w sektorze agrobiznesu, w tym m.in.:
 • a) przemysłu spożywczego,
 • b) przemysłu wytwarzającego środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego,
 • c) rolnictwa,
 • d) skupu surowców rolnych, ich przechowywania i transportu,
 • e) rybołówstwa i leśnictwa,
 • f) hurtowego i detalicznego handlu żywnością,
 • g) agroturystyki,
 • h) agroenergetyki,
 • i) usług związanych z funkcjonowaniem tych przedsiębiorców, bez względu na ich formę prawną i prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Współpraca Stowarzyszenia i przedsiębiorców – członków Stowarzyszenia ze sferą naukową i badawczo – rozwojową.
 2. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorców – członków Stowarzyszenia, obniżanie kosztów produkcji oraz wspólne działania marketingowe.
 3. Prowadzenie prac badawczych nad nowymi rozwiązaniami produkcyjnymi i ich wdrażanie oraz wprowadzanie nowych produktów.
 4. Podnoszenie skuteczności i sprawności zarządzania przedsiębiorców – członków Stowarzyszenia.
 5. Wdrażanie nowych systemów zarządzania przedsiębiorstwami oraz nowych systemów informatycznych.
 6. Podejmowanie inicjatyw, w interesie przedsiębiorców – członków Stowarzyszenia, mających na celu ułatwienie ich działalności i rozwoju oraz skonsolidowanie współpracy.