Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl
Akcelerator Agroinnowacji 2021

ue

AGRO KLASTER KUJAWY – STOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACJI I ROZWOJU REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

„Akcelerator Agroinnowacji 2021”

 

BUDŻET PROJEKTU WYNOSI 31.358,50 ZŁ.

Projekt realizuje Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Grupą docelową jest 30 osób zamieszkujących w województwie kujawsko-pomorskim:

-15 osób zainteresowanych innowacyjnością w rolnictwie, będących jednocześnie potencjalnymi założycielami innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, wsparcia szkoleniowego w zakresie pierwszych kroków w stronę założenia własnej firmy. W ramach projektu będą mieli możliwość szlifowania koncepcji, określania kierunków, inspirowania do działania.

-15 osób zainteresowanych innowacjami procesowymi i organizacyjnymi w agrobiznesie, pracujących w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych lub też mających inne doświadczenie w agrobiznesie (praktyka, studia, kursy itp.), zainteresowanych zdobyciem wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu procesami i kreatywnych formach projektowania innowacji gospodarczych, co przyczyni się do wzmocnienia ich pozycji zawodowej.

Wybrane formy realizacji operacji stanowią komplementarny zestaw umożliwiający uczestnikom projektu przygotowanie się do wdrożenia innowacji w agrobiznesie, w tym do założenia własnej firmy.

Uczestnicy z pierwszej grupy:

1) wezmą udział w cyklu szkoleń „Prowadzenie innowacyjnej działalności gospodarczej w agrobiznesie”, 

2) następnie opracują własne indywidualne pomysły przy wsparciu coacha mającego doświadczenie w agrobiznesie.

 

Uczestnicy z drugiej grupy:

1) Wezmą udział w szkoleniu „Zarządzanie projektami w agrobiznesie - klasyczne, zwinne i hybrydowe”,

2) Wezmą udział w szkoleniu „Design Thinking w agrobiznesie – jak stworzyć produkt, którego pragną klienci”.

Uczestnicy projektu na zakończenie otrzymają  certyfikaty uczestnictwa wydane przez Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju.

Informacje: strona internetowa www.agroklaster.pl/akcelerator2021   lub e-mail: biuro@agroklaster.pl .

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 « powrót