Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl
17.05.2019 - zawarcie Porozumienia o współpracy z KPZPDiWR

ue

Porozumienie o współpracy

Przedstawiciele Zarządu Agro Klastra Kujawy podpisali dziś Porozumienie o współpracy ze Związkiem Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Bydgoszczy.

 Celami podpisania porozumienia są:
- wspólne podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorców działających w sektorze agrobiznesu,
- sieciowanie pomiotów współpracujących i transferujących wiedze i innowacje na rzecz rozwoju sektora agrobiznesu w tym m.in. rolnictwa,
- wzmocnienie konkurencyjności zrzeszonych członków,
- wspólne działania marketingowe.

 « powrót