Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl
07.12.2018 - Seminarium Finansowanie projektów innowacyjnych w agrobiznesie

ue

Finansowanie projektów innowacyjnych w agrobiznesie


Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju i Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy zorganizowały 7.12.2018 otwarte seminarium „Finansowanie projektów podnoszących innowacyjność sektora rolno-spożywczego w roku 2019”.


 

 « powrót