Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl
27.03.2018 - Nowy skład prezydium Grupy Roboczej nr 2 ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości

ue

Informacja z prac KIS nr 2 Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego - 27.03.2018

Dnia 27.03.2018 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się kolejne posiedzenie GR d/s KIS, obecnie KIS nr 2 Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.

Dyskutowano m.in. o trudnościach sektora rolno-spożywczego w UE. Zwrócono uwagę, iż w ramach specjalnych dedykowanych programów KE dla rolnictwa często niemożliwe są innowacje, pojawiają się problemy z dystrybucją środków. Obecnie brak programów innowacyjnych dedykowanych dla sektora rolno-spożywczego, problemem jest również niedobór kapitału ludzkiego (konkurencja z przemysłem farmaceutycznym). Istotne jest poszukiwanie możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań w ramach sektora, z naciskiem na promowanie rozwoju polskich marek. 

Na spotkaniu dokonano również wyboru nowego Prezydium GR (spośród przedstawicieli sektora leśnego, żywnościowego, rolnego), w składzie:

Przewodniczący:

Przemysław Sowul - Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych w Olsztynie, Sowul&Sowul Sp. z o.o.

V-ce Przewodniczący:

Andrzej Kundzewicz - BASF Polska, Sp. z o.o.

Anna Litwiniec - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB

Michał Majcherek - Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 « powrót