Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl
17.10.2019 - seminarium Akcelerator Agroinnowacji w Bydgoszczy

ue

Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju zaprasza wszystkich zainteresowanych innowacjami w rolnictwie i na obszarach wiejskich na seminarium w ramach projektu:

Seminarium ma na celu przybliżenie zasad ubiegania się o dotacje z PROW w ramach działania WSPÓŁPRACA (zapowiadany termin konkursu – IV kwartał 2019).
 

Seminarium odbędzie się 17 października 2019 r. o godzinie 14:00
w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 6-8, w sali Rady Wydziału.

 

W programie seminarium:

  1.  Aktywność innowacyjna w sektorze rolno-spożywczym
  2. Rodzaje innowacji gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sektora rolno-spożywczego
  3. Współpraca innowatorów z instytucjami otoczenia biznesu. Rola brokerów innowacji.
  4. Współpraca innowatorów z jednostkami naukowymi. Podstawy transferu technologii.
  5. Instrumenty wspierania innowacji gospodarczych w sektorze rolno-spożywczym, ze szczególnym uwzględnieniem działania Współpraca
  6. Prawne podstawy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI).
  7. Doświadczenie funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) w województwie kujawsko-pomorskim
  8. Innowacyjne klastry – innowacyjna gospodarka regionu

Zapewniamy kawę i drobne przekąski w czasie spotkania oraz obiad dla uczestników.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu mailem na adres biuro@agroklaster.pl lub telefonicznie – 660 594 109 (prosimy podać imię i nazwisko).

Ze szczegółami projektu można zapoznać się na stronie: www.agroklaster.pl/agroinnowacje.

ZAPRASZAMY!

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 « powrót