Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl

Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Klaster to stowarzyszenie  powiązanych przedsiębiorstw,  wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji, konkurujących między sobą, ale także współpracujących.

Przedsiębiorcy funkcjonujący w ramach Agro Klastra Kujawy działają w sektorze szeroko pojętego agrobiznesu, w tym m.in.: przemysłu spożywczego, przemysłu wytwarzającego środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, rolnictwa, usług związanych z funkcjonowaniem tych przedsiębiorców.

Rolą klastra jest kształtowanie sytuacji gospodarczej regionu, w którym działa. Przedsiębiorstwom pozwala sprostać narastającej konkurencji oraz umożliwia wspólne podejmowanie inwestycji, obniżając koszty przedsięwzięcia i jego ryzyka.

 

Misja Agro Klastra Kujawy to:

prowadzenie działań, które będą służyć  rozwojowi zrzeszonych firm

oraz inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora agrobiznesu, administracją, stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami,

a w rezultacie stymulowanie wzrostu gospodarczego w regionie.

  

Wizja Agro Klastra Kujawy to:

Nowoczesna organizacja otoczenia biznesu, integrująca środowiska biznesowe i naukowe, przy wsparciu administracji oraz organizacji pozarządowych z sektora agrobiznesu.

Działania  Agro Klastra Kujawy to m.in.

·         Wspomaganie innowacyjności firm przez prace badawczo-rozwojowe;

·         Organizowanie wyjazdów na targi międzynarodowe i zagraniczne misje handlowe;

·         Reprezentowanie stanowiska przedsiębiorców sektora agrobiznesu wobec administracji rządowej i samorządowej, w istotnych dla gospodarki sprawach;

·         Informowanie członków klastra o możliwościach uzyskania wsparcia przedsięwzięć rozwojowych  ze środków zewnętrznych (dotacje, pożyczki, kredyty itp.).


 

  

Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Siedziba: 85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6-8

Biuro w Toruniu: 87-100 Toruń, ul. Łokietka 5 (Business Link)

Copyright © 2016-2019 www.agroklaster.pl

Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Strona główna     17.05.2019 – zawarcie Porozumienia o współpracy     07.12.2018 - Seminarium \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Finansowanie projektów innowacyjnych...\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"     NCBiR dla firm w Bydgoszczy     29.06.2018 - Walne Zebranie Członków     05.06.2018 - Autoewaluacja Agro Klastra Kujawy     12.04.2018 - Indeks dla rolnika     27.03.2018 - Nowy skład Prezydium Grupy Roboczej nr 2 ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji     20.10.2017 - AgroProdMash Moskwa     17.10.2017 - Panel Ekspertów     5-7.09.2017 - Kongres SERIA     18.04.2017 - Porozumienie międzynarodowe     14.02.2017 - Nowa firma w Agro Klastrze Kujawy     27.10.2016 - Nowi członkowie Agro Klastra Kujawy     24-28.09.2016 - Smaki Regionów - Poznań 2016     19-20.09.2016 - 4th Cluster Matchmaking Conference: Internationalisation the Strategic Way     02-03.07.2016 - Agro-Tech w Minikowie     10.06.2016 - Walne Zebranie Członków Agro Klastra Kujawy     18.05.2016 - Nowa firma w Agro Klastrze Kujawy     06.05.2016 - artykuł o Agro Klastrze Kujawy w Regionalnym Informatorze Rolniczym (dodatek do Expressu Bydgoskiego)     Agro Klaster Kujawy wyróżniony przez PARP     Agroenergetyka - nasze firmy: Biogazownia Rypin sp. z o.o. i Wiatrak sp. z o.o. w telewizji!     27.01.2016 - porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem POLAXIS     03.12.2015 - DRUGA REGIONALNA KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO     Podstawa działania     Cele działania     Statut Klastra     Władze Klastra     KRS, REGON, NIP,Rachunek bankowy     Logotypy klastra     Lista firm i instytucji – członków Klastra     Katalog firm członkowskich do pobrania     Jak przystąpić do klastra     Składki członkowskie     Nasi członkowie - o nas     Dla Mediów     Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Agro Klastra Kujawy     Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz