Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl

Jak przystąpić do klastra

Kandydat na członka powinien złożyć deklarację członkowską (wzór do pobrania poniżej).
W sprawie złożenia deklaracji prosimy o kontakt z Prezesem Zarządu

  • tel. 660 594 109,
  • e-mail m.majcherek@agroklaster.pl

Deklaracja będzie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Członkiem zwyczajnym Agro Klastra Kujawy, zgodnie z jego statutem, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych:

  1. prowadząca działalność gospodarczą w sektorze agrobiznesu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, bądź;
  2. reprezentująca przedsiębiorcę działającego w sektorze agrobiznesu, bądź;
  3. reprezentująca uczelnię lub ośrodek naukowy lub badawczo-rozwojowy, bądź
  4. reprezentująca inne stowarzyszenie, bądź;
  5. reprezentująca jednostkę samorządu terytorialnego, bądź;
  6. reprezentująca inną instytucję działającą w sektorze agrobiznesu, bądź;
  7. wykonująca wolny zawód, której wiedza i doświadczenie może być przydatne w działalności Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna działająca w Stowarzyszeniu poprzez swego przedstawiciela, a także osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia
 

 Deklaracja członkowska do pobrania - plik .doc

» Pobierz plik «

Copyright © 2016-2019 www.agroklaster.pl

Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Strona główna     17.05.2019 – zawarcie Porozumienia o współpracy     07.12.2018 - Seminarium \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Finansowanie projektów innowacyjnych...\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"     NCBiR dla firm w Bydgoszczy     29.06.2018 - Walne Zebranie Członków     05.06.2018 - Autoewaluacja Agro Klastra Kujawy     12.04.2018 - Indeks dla rolnika     27.03.2018 - Nowy skład Prezydium Grupy Roboczej nr 2 ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji     20.10.2017 - AgroProdMash Moskwa     17.10.2017 - Panel Ekspertów     5-7.09.2017 - Kongres SERIA     18.04.2017 - Porozumienie międzynarodowe     14.02.2017 - Nowa firma w Agro Klastrze Kujawy     27.10.2016 - Nowi członkowie Agro Klastra Kujawy     24-28.09.2016 - Smaki Regionów - Poznań 2016     19-20.09.2016 - 4th Cluster Matchmaking Conference: Internationalisation the Strategic Way     02-03.07.2016 - Agro-Tech w Minikowie     10.06.2016 - Walne Zebranie Członków Agro Klastra Kujawy     18.05.2016 - Nowa firma w Agro Klastrze Kujawy     06.05.2016 - artykuł o Agro Klastrze Kujawy w Regionalnym Informatorze Rolniczym (dodatek do Expressu Bydgoskiego)     Agro Klaster Kujawy wyróżniony przez PARP     Agroenergetyka - nasze firmy: Biogazownia Rypin sp. z o.o. i Wiatrak sp. z o.o. w telewizji!     27.01.2016 - porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem POLAXIS     03.12.2015 - DRUGA REGIONALNA KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO     Podstawa działania     Cele działania     Statut Klastra     Władze Klastra     KRS, REGON, NIP,Rachunek bankowy     Logotypy klastra     Lista firm i instytucji – członków Klastra     Katalog firm członkowskich do pobrania     Jak przystąpić do klastra     Składki członkowskie     Nasi członkowie - o nas     Dla Mediów     Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Agro Klastra Kujawy     Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz