Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl

Składki członkowskie

Na podstawie §20 ust. 9 pkt 6 Statutu Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju uchwalono następujące zasady opłacania składek członkowskich od 1 stycznia 2016:

1. Wysokość składek:

1) Członkowie zwyczajni - zwolnieni

2) Członkowie wspierający

a) Przedsiębiorstwa

wpisowe - 500 złotych

składki kwartalne

- zatrudnienie do 9,9 etatu - 250 złotych

- zatrudnienie od 10,0 do 49,9 etatu - 500 złotych

- zatrudnienie od 50,0 do 249,9 etatu - 750 złotych

- zatrudnienie powyżej 250 etatów - 1000 złotych

b) Instytucje finansowe

wpisowe - 500 złotych

składki kwartalne

- instytucja posiadająca centralę w województwie kujawsko-pomorskim - 1000 złotych

- instytucja nie posiadająca centrali w województwie kujawsko-pomorskim - 500 złotych

c) Jednostki samorządu terytorialnego - zwolnione

d) Instytucje naukowe - zwolnione

e) Osoby fizyczne nie reprezentujące członków wspierających wymienionych w punktach a - d

wpisowe - 10 złotych

składki kwartalne - 30 złotych

2. Składki płacone są za kwartał do końca pierwszego miesiąca danego kwartału.

3. Członkowie przystępujący w trakcie kwartału płacą składkę za cały kwartał.

Copyright © 2016-2019 www.agroklaster.pl

Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Strona główna     17.05.2019 – zawarcie Porozumienia o współpracy     07.12.2018 - Seminarium \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Finansowanie projektów innowacyjnych...\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"     NCBiR dla firm w Bydgoszczy     29.06.2018 - Walne Zebranie Członków     05.06.2018 - Autoewaluacja Agro Klastra Kujawy     12.04.2018 - Indeks dla rolnika     27.03.2018 - Nowy skład Prezydium Grupy Roboczej nr 2 ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji     20.10.2017 - AgroProdMash Moskwa     17.10.2017 - Panel Ekspertów     5-7.09.2017 - Kongres SERIA     18.04.2017 - Porozumienie międzynarodowe     14.02.2017 - Nowa firma w Agro Klastrze Kujawy     27.10.2016 - Nowi członkowie Agro Klastra Kujawy     24-28.09.2016 - Smaki Regionów - Poznań 2016     19-20.09.2016 - 4th Cluster Matchmaking Conference: Internationalisation the Strategic Way     02-03.07.2016 - Agro-Tech w Minikowie     10.06.2016 - Walne Zebranie Członków Agro Klastra Kujawy     18.05.2016 - Nowa firma w Agro Klastrze Kujawy     06.05.2016 - artykuł o Agro Klastrze Kujawy w Regionalnym Informatorze Rolniczym (dodatek do Expressu Bydgoskiego)     Agro Klaster Kujawy wyróżniony przez PARP     Agroenergetyka - nasze firmy: Biogazownia Rypin sp. z o.o. i Wiatrak sp. z o.o. w telewizji!     27.01.2016 - porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem POLAXIS     03.12.2015 - DRUGA REGIONALNA KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO     Podstawa działania     Cele działania     Statut Klastra     Władze Klastra     KRS, REGON, NIP,Rachunek bankowy     Logotypy klastra     Lista firm i instytucji – członków Klastra     Katalog firm członkowskich do pobrania     Jak przystąpić do klastra     Składki członkowskie     Nasi członkowie - o nas     Dla Mediów     Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Agro Klastra Kujawy     Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz